Välkommen till It´s Just Right

Först och främst vill vi tacka dig för att du spelar våra spel! Genom att ladda ner våra spel och använda våra produkter och tjänster (”våra tjänster”) så godkänner du följande villkor (”villkoren”). Eftersom villkoren innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter gentemot våra tjänster är det viktigt att du läser dem noggrant.

Villkoren kan komma att ändras om nya funktioner, ny teknologi eller nya rättsliga krav skulle tillkomma. Ditt godkännande av villkoren kvarstår om du fortsätter använda våra tjänster efter att villkoren ändrats. Du hittar alltid de aktuella villkoren här Allmänna villkor.

Vilka är vi?

Bolaget It’s Just Right AB har organisationsnummer 559189-7896. Vill du komma i kontakt med oss så är vår postadress Smedjegatan 16, 35246 Växjö och du kan även skicka e-post till info@justright.se.

Spelregler

Våra tjänster utgörs av ett frågesportsspel som tillhandahålls genom en app. För att använda våra tjänster måste du vara 18 år gammal eller äldre. Även om våra tjänster är anpassade för hela familjen så är våra tjänster inte avsedda för barn.

Under spelets gång ställer vi flervalsfrågor i vår app som du måste besvara inom angiven tid. Om du svarar rätt kommer du vidare till nästa fråga. Svarar du fel, eller för sent, så har du åkt ut. Var inte orolig, bättre lycka nästa gång! Har du ett extraliv så kan du använda det för att fortsätta spela. Extraliven kan användas upp till fråga 7.

Om du har åkt ut så kan du ändå vara med och titta på när resterande spelare fortsätter frågesporten, kanske för att se om du hade kunnat ha fler rätt?

Om du får alla rätt i frågesporten så delar du på dagens vinstpott med övriga vinnare.

Skatt

Om du vinner så kan du behöva betala vinstskatt på din vinst.

Användarvillkor

Du får bara använda våra tjänster för privat bruk. Vi erbjuder våra tjänster till dig personligen för icke-kommersiellt bruk.

Du får inte använda våra tjänster för olagliga syften. Eftersom våra tjänster är familjevänliga så är visst innehåll inte tillåtet. I klartext så betyder detta att användare inte på något vis få

  1. Publicera, skicka, ladda upp, distribuera, sprida eller på annat vis överföra information eller bilder som är, eller påstås vara, oanständiga eller pornografiska, hotfulla, omoraliska, rasistiska, stötande, ärekränkande, förtalande, olagliga i övrigt eller som vi anser vara oacceptabla.
  2. Trakassera, förfölja, hota eller annars överträda andras rättigheter.
  3. Imitera en person, fysisk eller juridisk, inklusive men inte begränsat till, en av våra medarbetare eller administratörer, en guide eller en värd. En användare får inte heller felaktigt ange eller på annat sätt förvränga sin koppling till personen.
  4. Sälja, kopiera, återskapa, översätta, kommunicera, publicera, streama, distribuera, hyra, låna, underlicensiera, härleda källkod från, modifiera, anpassa, sammanslå, demontera, dekompilera, skapa derivat baserat på eller på annat sätt överföra eller handla med kopior eller reproduktioner av våra tjänster, i sin helhet, delar av eller intressen däri, till andra aktörer utan vår tillåtelse. Detta gäller även försök till sådant agerande. Undantag gäller då våra tjänster uttryckligen tillåter detta genom delning på sociala medier.
  5. Använda någon mjukvara som tillåter datautvinning (s.k. ”data mining”) eller i övrigt samlar information om våra tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll som strider mot tillämplig lag och/eller villkoren, blockera eller stänga av relaterade konton samt, om behovet uppstår, rapportera olagligt agerande till polisen eller annan relevant myndighet.

Om du upplever att en annan användare bryter mot villkoren så är vi tacksamma om du informerar oss om detta genom att skicka ett e-postmeddelande till oss med information om användaren och den potentiella förbrytelsen. Därefter vidtar vi lämpliga och rimliga åtgärder för att utreda och hantera förbrytelsen.

Vi på It’s Just Right vill att alla skall spela på lika villkor och tillsammans kan vi göra detta möjligt. Vi godkänner därför inte spel med multipla konton och vi bibehåller oss rätten att stoppa uttag om vi misstänker ett sådant agerande.

Våra tjänster är inte sponsrade, stödda, administrerade av eller associerade med Apple Inc. eller dess syster- och/eller dotterbolag.

Uttag

För att ta ut dina vinster måste du vara svensk medborgare och innehavet på ditt konto får då inte understiga 100 svenska kronor. Det finns dock ingen undre gräns om du önskar donera innehavet till välgörenhet. Uttagen administreras inom 5 – 7 bankdagar, så ha tålamod!
Vinster finns kvar på ditt konto sex månader efter senaste omgången du deltagit i.

Vem äger våra tjänster?

Det gör vi på It’s Just Right. Användandet av våra tjänster medför inte att du erhåller äganderätten till några immateriella rättigheter i förhållande till våra tjänster eller det material som du får tillgång till genom ditt användande. Du får inte använda innehållet i våra tjänster, med undantag för om du erhåller vårt godkännande eller har tillåtelse enligt lag. Villkoren ger dig inte tillåtelse att använda våra varumärken och/eller logotyper som förekommer i våra tjänster. Du får inte ta bort, skymma eller förändra några rättsliga meddelanden som förekommer i eller i samband med våra tjänster.

Reklam och tredjepartsinnehåll

När vi tillhandahåller våra tjänster till dig får vi visa annonser före, under, efter och runtom våra spel. Om du ingår en överenskommelse med en annonsör via våra tjänster gäller överenskommelsen er emellan och den kan vara förenad med villkor från den aktuella annonsören. It’s Just Right är inte ansvariga för eventuella förluster eller anspråk du kan ha gentemot annonsören.

Våra tjänster kan inkludera länkar till hemsidor tillhörande tredje part, inklusive länkar som tillhandahålls genom automatiserade sökresultat. Existensen av dessa länkar innebär inte att vi stödjer de aktuella hemsidorna eller tjänsterna tillhörande tredje part. Du bekräftar att du är införstådd med och godkänner att vi inte är ansvariga eller ansvariga för innehåll eller annat material som förekommer på hemsidor tillhörande tredje part.

Garanti och ansvarsbegränsning

Våra tjänster tillhandahålls i befintligt skick, utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. 
Vi garanterar inte att användandet av våra tjänster kommer att sakna avbrott eller felaktigheter samt att eventuella felaktigheter kan eller kommer att avhjälpas. 
Vi, våra licensgivare eller samarbetspartners skall inte under några omständigheter vara ansvariga för skada som överstiger det pris du betalat för användandet av våra tjänster, med undantag för skyldighet enligt lag.

Personuppgifter

Vår integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur vi handlar dina personuppgifter samt hur du kan granska och uppdatera den.

Uppsägning

Villkoren är gällande till dess att de sägs upp uppsägning. Om villkoren sägs upp får du inte längre använda våra tjänster. 
Du kan säga upp våra tjänster och din tillgång till våra tjänster närsomhelst, oavsett anledning, genom att radera våra tjänster eller vår app från dina enheter. 
Vi kan säga upp villkoren och din tillgång till våra tjänster om du bryter mot villkoren vid något tillfälle, oavsett anledning, samt om vi skäligen kan misstänka att du har brutit mot villkoren. Vi har rätt att vidta rimliga åtgärder gentemot användare som inte följer villkoren, vilket kan inkludera att förbjuda användare att använda våra tjänster. Vi bibehåller oss rätten att bedöma det agerande som är att anse att bryta mot villkoren, även om agerandet inte hade detta syfte eller om uppsåt saknas. Om ditt agerande kan åtgärdas, så ger vi dig givetvis skälig möjlighet att åtgärda detsamma. 
Vi bibehåller oss rätten att närsomhelst sluta tillhandahålla våra tjänster när vi beslutar oss för det. Det vore givetvis ledsamt, men vi kommer att informera dig om det skulle ske.

Tvistelösning och tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på villkoren och våra tjänster. Svensk domstol har behörighet att pröva en eventuell tvist eller ett anspråk. Om användaren är stadigvarande bosatt i en annan EU-medlemsstat skall detta lagval inte innebära att tvingande konsumenträttsskyddsregler i användarens hemland upphävs.